Kilpailuohje on ladattavissa myös pdf-muodossa.

 

1.Kilpailun aika, paikka ja opastus

 

Kilpailut ovat keskiviikkona 14.8.2019 alkaen klo 17.00.

Kilpailukeskus sijaitsee Tervakosken ampumaradalla (osoite: Ampumaradantie, 12400 Tervakoski). Opastus Tietyntien alusta. Tietyntie alkaa Vähikkäläntieltä (Tervakosken Puuhamaan läheltä).

 

2. Kilpailun säännöt

 

Kilpailussa noudatetaan ensisijaisesti Etelä-Hämeen reservipiirien mestaruuskilpailujen yleissääntöjä, lajisääntöjä ja kilpailun järjestelyohjeita sekä soveltuvin osin RESUL:n sääntöjä. Säännöt saatavissa kilpailun kotisivuilta.

Ennakkotutustuminen suunnistusmaastoon ja kartanlukualueeseen ennen kilpailun alkua on kielletty.

Kilpailijat huolehtivat itse omasta vakuutusturvastaan.

 

3. Kilpailusarjat

 

Etelä-Häme:

D, H, H40, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80 (tarvittaessa lisätään sarjoja viiden (5) vuoden välein lisää) sekä sarja N (armeijaa käymättömät ja ensikertalaiset).

Joukkuekilpailu kolmehenkisin joukkuein. Joukkueessa on oltava yksi pidemmän matkan (sarjat H, H40 ja H50) suunnistaja.

Uusimaa:

Y, Y45, Y60, Y70 sekä harrastelijasarja ensikertalaisille.

Joukkuekilpailu kolmihenkisin joukkuein.

 

4. Kilpailun kulku

 

Kilpailukeskuksesta lähtöpaikalle on matkaa noin 400 metriä ja reitin viitoitus on keltainen.

Kilpailussa on juokseva aika lähdöstä maaliin. Lähdön, ammunnan, suunnistuksen ja kartanluvun väleillä on lyhyet siirtymätaipaleet. 

Kilpailijat lähetetään minuutin välein ammuntaan klo 17.00 alkaen. Kilpailija nollaa lähtöhetkellä Emit-korttinsa lähtöleimasimessa.

Ammuntapaikkojen määrän vuoksi 15 ja 30 lähtijän jälkeen pidetään lyhyt tauko taulujen vaihtoa varten. Saman yhdistyksen kilpailijoiden lähtöväli on vähintään 3 minuuttia.

Maali sijaitsee kilpailutoimiston vieressä, jonne on keltainen viitoitus suunnistuksen maalirastilta. Juokseva aika loppuu, kun kilpailija leimaa Emit-korttinsa maalileimasimessa. Maalileimauksen jälkeen kilpailijan pitää käydä tulostamassa Emit-tulostimessa suorituksensa.

 

Lajien suoritusjärjestys:

 

1. Pistooliammunta

2. Suunnistus

3. Kartanluku

4. Suunnistus (jatkuu)

 

Pistooliammunta

 

 • Kilpailija ampuu 10 laukausta, kal. 22 pistoolilla 25 metrin matkalta kenttätauluun malli 68.

 • Huom. Ei kohdistusmahdollisuutta!

 • Aseessa käytettävä turvalippua (nippusiteitä saatavissa kilpailukeskuksesta)!

 • Ase viedään lipas / lippaat irrotettuina ilmoittautumisen jälkeen kilpailijan toimesta ampumapaikalle, jossa järjestäjät laittavat eri erien ampujien aseet valmiiksi ampumapaikoille. Ampumapaikalla kilpailija ampuu järjestäjien hänelle osoittamaan tauluun. Asetta ei kuljeteta mukana kilpailun aikana.

 • Mikäli kilpailijoilla on käytössään yhteisiä aseita, niin siitä pitää muistaa mainita myös ilmoittautumisen yhteydessä järjestäjille. Ase toimitetaan järjestäjien toimesta seuraavan kilpailijan ampumapaikalle ensimmäisen kilpailijan ammuttua ko. aseella.

 • Ampuma-asento seisten, ammunnan saa suorittaa kahdella kädellä. Niskahihnan ja kahden lippaan käyttö on sallittu.

 • Lippaan saa kiinnittää aseeseen vasta ampumapaikalla. Patruunat saa lipastaa etukäteen. Ammunnan jälkeen ase jätetään lipas irrotettuna ”tyhjälaukauksen” jälkeen omalle ampumapaikalle.

 • Kilpailusuoritukseen tulee lisäaikaa 20 sekuntia jokaisesta maksimituloksesta (100) puuttuvasta pisteestä.

 • Viimeisen kilpailijan ammuttua kilpailijat hakevat itse aseensa pois ampumapaikalta.

 • Ammunnasta on keltainen viitoitus suunnistuksen lähtöleimasimelle.

 

Suunnistus

 

 • Kartta: Suunnistuskartta 1:7 500, vuodelta 2012, käyräväli 5 m. Kartta on esillä ilmoitustaululla.

 • Matkat: Etelä-Häme / noin 4 km (sarjat H – H50) ja noin 3 km (muut sarjat).

 • Matkat: Uusimaa / noin 4 km (sarjat Y - Y60) ja noin 3 km (sarja Y70).

 • Kilpailijan saapuessa ammunnasta suunnistuksen lähtöön, on hänen leimattava emit-korttinsa suunnistuksen lähtöleimasimessa.

 • Kilpailijan saapuessa suunnistuksen alkuosuudelta kartanluvun siirtymän lähtöön (puna-valkoinen viitoitus, siirtymä noin 600 m), on hänen leimattava emit-korttinsa kartanluvun saapumisleimasimessa.
 • Kilpailijan saapuessa kartanluvusta suunnistuksen loppuosuudelle, on hänen leimattava emit-korttinsa kartanluvun lähtöleimasimessa.

 • Rastimääritteet ovat painettu karttoihin. Karttamuoveja ei ole järjestäjän puolesta.

 • Katso myös erillinen ratamestarin lausunto maastosta ja radoista!

 

Kartanluku

 

 • Kartanluku tapahtuu suunnistusosuuden keskellä ja kartanluvun siirtymäreitillä (noin 600 m suuntaansa) on puna-valkoinen viitoitus.

 • Kartanlukuvälineiden kuljetus järjestäjän toimesta kartanluvun lähtöön ja poiskuljetus kartanluvusta takaisin kilpailutoimistoon.

 • Karttana A4-kokoinen 1:20 000 värillinen peruskartta, pohjoissuuntapoikkeama noin +9 astetta (pikakarttaote Maanmittauslaitoksen maastotietokannan 04/2014 aineistosta).

 • Kartta on ilman suojusta. Sään vaatiessa omat karttamuovit mukaan.

 • Lukukohteissa tähystysputki ja selventävä valokuva. Lukupisteet pienellä alueella. Kierrä ne oikeassa järjestyksessä! Alueelle tultaessa on lukupisteiden sijaintikartta.

 • Kartanluvussa on 5 etäisyyspistettä (merkitty E1 – E5). Merkintä neulanpistolla. Pistoreiän varmistus värikynällä (ympyrä tai risti).

 • Kartanluvun tulos: Virheeksi tulkitaan yli 1 mm oikeasta pisteestä olevat neulanreiät. Aikasakko =15 s /mm. Maksimi virhe on 50 mm/etäisyyspiste. Puuttuva neulanreikä tai värikynällä varmistamaton neulanreikä aiheuttaa maksimivirheen samoin kuin ylimääräinen värikynällä varmistettu reikä.

 • Sähköisten apuvälineiden käyttö kielletty. Kiikarin käyttö sallittu.

 • Kartanluvusta puna-valkoinen viitoitus jatkuu suunnistuksen jatkopisteeseen, jonne on matkaa noin 600 metriä.

 

Suunnistuksen ratamestarin lausunto.

Suunnistusosuus suoritetaan hieman poikkeuksellisesti kahdessa osassa. Noin puolivälin tietämillä käydään kartanluvussa, johon johtaa viitoitus rastilta 125. Kartanluvun jälkeen palataan samaa viitoitusta takaisin ja leimataan toisella rastilla no. 131, josta lähtee suunnistusosuuden loppuosa maaliin. Paikalla on valvoja ohjaamassa, mutta olkaa huolellisia, että leimaatte oikealla rastilla!

Kartta on tehty jo vuonna 2012, mutta ratojen osuudella se pitää suhteellisen hyvin paikkansa. Vanhat metsäkoneurat ovat heinittyneet ja niitä on vaikeampi huomata. Lisäksi maastossa on jonkun verran trialmoottoripyörien tekemiä uria. Kulkukelpoisuus vaihtelee hyvästä kohtalaiseen. Loppuosalla on paljon polkuja, joiden kanssa kannattaa olla tarkkana.

Ratojen pituudet ovat hieman normaaleja lyhyemmät, mutta ovat ajallisesti kaikille sopivat.

Hyviä suunnistussuorituksia kaikille!

Jari Järvinen

 

5. Kilpailuorganisaatio

 

kilpailun johtaja Tapani Ryynänen 040 733 0048
tekninen valvoja Pekka Aittola 040 718 2945
pistooliammunta Seppo Jortikka 040 556 2278
kartanluku Pekka Kerkola 045 173 8218
suunnistus Jari Järvinen 050 324 2721
tuloslaskenta Matti Vainio 0440 580 555
opastus Jari Hirvimäki 050 434 9922
kanttiini Ville Kestilä 040 593 3439
ensiapu Marko Laakso 050 322 5820

 

Tuomarineuvosto

Tuomarineuvoston muodostavat puheenjohtaja ja kaksi järjestäjien kutsumaa jäsentä, joista toinen on kilpailijoiden edustaja. Tuomarineuvosto valitaan kilpailupaikalla. Tuomarineuvoston ratkaistavaksi alistetaan kaikki riidanalaiset kysymykset, joita kilpailuorganisaatio ei voi ratkaista.

 

6. Kilpailuaikataulu

 

15.30 Kilpailutoimisto ja kanttiini avataan

16.30 Lipunnosto

16.35 Kilpailujen avaus / kilpailuselostus

17.00 Ensimmäinen kilpailija lähtee

19.30 Palkintojen jako tai tulosten selvittyä aiemmin

 

7. Ilmoittautuminen kilpailupaikalla

 

 • Kilpailija varmistaa osanottonsa kilpailuun ilmoittautumalla kilpailutoimistoon.

 • Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan kilpailunumerot, joita kaikki käyttävät.

 • Ilmoittautumisen yhteydessä jaetaan myös emit-tarkistusliuska.

 • Ilmoittautumisen jälkeen kilpailija vie oman aseensa lipas / lippaat irrotettuina ampumapaikalle.

 • Emit-kortteja vuokrataan 5 € hintaan. Kadonneesta kortista peritään lisäksi 55€.

 • Jälki-ilmoittautuminen kilpailupaikalla kilpailutoimistoon viimeistään klo 16.30.

 • Kilpailupaikalla voi sarjaa vaihtaa perustellusta syystä, jos eräjako antaa siihen mahdollisuuden.

 • Poisjääneen kilpailijan tilalle voi ko. yhdistys asettaa toisen kilpailijan ilmoittamalla siitä kilpailutoimistoon hyvissä ajoin ennen kilpailun alkua.

 

Kilpailukeskuksessa on ilmoitustaulu, mihin ovat kiinnitettyinä kilpailukutsu, kilpailuohjeet, suunnistuksen kartta ja lähtöluettelo. Kilpailun säännöt ovat nähtävillä kilpailutoimistossa.

Kilpailuohjeet, osallistujaluettelo ja lähtöjärjestys tulevat kilpailun kotisivulle (http://www.janru.fi/index.php/maastokilpailu-2019) ja ne lähetetään myös sähköpostitse kerhoille ja yhdistyksille.

 

8. Tulokset

 

 • Mikäli kilpailijoille tulee tasatulos, ratkaisu tapahtuu sakottomalla kilpailuajalla.

 • Viralliset tulokset kiinnitetään em. ilmoitustaululle.

 • Tulosten julkistamisesta alkaa 20 minuutin protestiaika, minkä päätyttyä suoritetaan palkintojen jako.

 • Ampumataulut ja kartanlukukartat nähtävillä ja mukaan saatavissa kilpailutoimistosta tulosten selvittyä.

 

9. Palkinnot

 

Piirien mestaruusmitalit jaetaan sarjojen kolmelle parhaalle.

 

10. Huolto

 

Kilpailualueella ei ole pukeutumis- eikä pesutiloja. Alueella on puucee.

Kilpailukeskuksessa on kanttiini, maksu käteisellä.

Lääkintähuolto: ensiapu kilpailukeskuksessa. Tarvittaessa tukeudutaan läheiseen Kanta-Hämeen keskussairaalaan.

 

11. Tiedustelut

 

Kilpailuja koskeviin kysymyksiin vastaa kilpailun johtaja Tapani Ryynänen, puh. 040 733 0048 ja TA Pekka Aittola, puh. 040 718 2945.

 

Tapani Ryynänen
kilpailun johtaja
Pekka Aittola
TA

 

Liitteet:
1. Kilpailukutsu
2. Lähtöluettelo

Jakelu:
Ilmoittautuneet yhdistykset
E-H RES / E-H RUP
UUD RES