Kilpailussa noudatetaan:

  • järjestäjän kirjallista kilpailukutsua (Etelä-Häme ja Uusimaa)
  • sitä täydentävää kilpailuohjetta
  • järjestäjän kilpailupaikalla antamia kirjallisia ja suullisia ohjeita

sekä niitä täydentävinä tässä pätevyysjärjestyksessä: